Voorbeeldbrief voor het zwembad management

Moet je bij jouw training tussen de recreanten door slingeren? Zijn er nergens regels over snellere of langzamere banen? Liggen er geen lijnen in?
Dan kun je deze voorbeeldbrief gebruiken om naar je eigen zwembad te sturen.
Ondertekenen met meer zwemmers die hetzelfde willen helpt!

 

 

Geacht management van Zwembad (vul in naam zwembad),

Regelmatig zwem ik in uw bad.

Het valt me op dat tijdens het banen zwemmen zwemmers van verschillende capaciteiten en met verschillende zwemdoelen hun weg zoeken in het zwembad.

Dit leidt af en toe tot ergernis bij mij. Ik wil graag door kunnen zwemmen, zonder gehinderd te worden door mensen die breeduit kletsend door het bad gaan. Maar het leidt ook tot ergernis bij andere zwembad bezoekers, zij willen niet telkens ingehaald worden door iemand die in hun ogen druk doet en spetters maakt en hen daarbij stoort bij hun sociale zwem-activiteit.

Ik zou u willen vragen of u twee maatregelen kunt nemen die het samen zwemmen bevorderen:

  • Kunt u enkele lijnen in het bad neerleggen waarmee u de sport-zwemmers tegemoet komt in hun wens om echt te kunnen zwemmen / trainen? Als binnen een baan iedereen rechts houdt, dan kunnen er makkelijk meer mensen van dezelfde baan gebruik maken.
    Uiteraard hoeft niet het hele bad vol met lijnen, er kan ook een deel overblijven waar mensen gewoon naast elkaar kunnen zwemmen zoals nu ook het geval is.
  • Kunt u bij die banen enkele bordjes plaatsen. Bijvoorbeeld: schoolslag baan / borstcrawl baan snel / borstcrawl baan langzaam. Dan weten mensen waar ze het prettigst kunnen zwemmen.

Wat dit oplevert is:

  • Minder ergernis bij alle zwembadgebruikers
  • Een efficiënter gebruik van het badwater
  • Verhoging van de veiligheid – minder kans op botsingen
  • Meer bezoekers, want het wordt voor sport-zwemmers op deze manier aantrekkelijker om te komen zwemmen

In landen als Amerika, Canada en Australië is dit een zeer gebruikelijk systeem. Ook steeds meer Nederlandse zwembaden gaan over op het faciliteren van het zwemmen voor verschillende doelgroepen op hetzelfde uur door lijnen en bordjes te gebruiken.

Ik snap dat een dergelijke wijziging aanpassing vereist van de toezichthouders en de zwemmers, maar ik hoop dat u dit voor een aantal maanden als experiment wilt uitproberen en dan wilt peilen bij de zwembadgebruikers of zij dit een succes vinden.

Met sportieve groet,

 

(vuil in naam en telefoonnummer of emailadres)

 

Lees meer over zwembadetiketten in ‘Hoe heurt het eigenlijk?’ – Artikel verschenen in Transition

 

Reacties

0